Kommande disputationer

Kate Lonergan försvarar sin avhandling Roads to Repair: Extraordinary and Everyday Pathways to Reconciliation after Civil War den 27 oktober 2023 kl 13.15 i sal IX i Universitetshuset.

Senast uppdaterad: 2023-09-20