Distansutbildning

Fristående kurser på distans

Om du hellre läser kurser i historia på distans så hittar du dem här.

Distanskurser

Kontakt

Erika Sandström
018 471 8302
erika.sandstrom@hist.uu.se

kursadministration
Cecilia Howe
018 471 8236
cecilia.howe@uadm.uu.se