Kandidatprogram

Kontakt

Ansvarig för Historikerprogrammet och introduktionsterminen
Mats Persson
018 471 7949
mats.persson@idehist.uu.se