Uppsamlingstentor

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017

Moment II: 14 augusti 2017 kl. 9-13
anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801
salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen

Moment III: 22 augusti 2017 kl. 13-18
anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801
salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen

Ordinarie omtenta Moment IV: 17 augusti 2017 kl 14-20
anmälan sker som vanligt i Studentportalen

Ordinarie omtenta Moment V: 17 augusti kl 9 - 24 augusti kl 9
hemtenta, ingen anmälan krävs
Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se