Du som har fått en plats

Kostnader och ekonomi

Du behöver inte betala kursavgifter (tuition fees) och dylikt till det universitet som du åker till. Mindre avgifter för t.ex. språkkurs, kåravgift osv. kan dock förekomma.
Inom Nordplus och Erasmus-programmen kan du söka ett stipendium som bidrag till ökade rese- och levnadskostnader. Se mer om finansiering under utbytesstudier här: http://www.uu.se/student/utlandsstudier/finansiering/
Genom Uppsala universitets stipendiefonder kan du få större eller mindre bidrag ifall du uppfyller donatorns speciella stipendievillkor. Kontakta stipendieenheten vid Uppsala universitet för mer information. Undersök också de stipendiemöjligheter som din studentnation kan erbjuda.


Bostad

Kostnaden för bostad betalas av studenten. Vissa universitet garanterar studenterna bostad, medan du vid andra universitet behöver ordna ditt boende på egen hand.


Försäkring

Genom EU-medlemskapet är personer tillhörande svensk försäkringskassa berättigade till samma sjukvårdsförmåner som medborgarna i respektive EU-land. Du ska beställa ett Europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) på Försäkringskassans hemsida. OBS! Använd alltid sjukförsäkringskortet i första hand i dina kontakter med sjukvård på studieorten.
 
Uppsala universitet har tecknat ett avtal med Kammarkollegiet om en försäkring, Student UT, som gäller i det land man ska studera ifrån och med två veckor före kursstart till och med två veckor efter terminsslut. Försäkringen är avgiftsfri. Den gäller också utresa och hemresa som företas direkt till studielandet/orten. Det är viktigt att läsa och förstå vad försäkringen innebär, här finns mer information: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/student-doktorand-och-elev/utresande-studenter

För utökat skydd eller vid resa till ett land utanför EU, måste du ordna ditt försäkringsskydd på annat sätt. Läs mera på Kammarkollegiets hemsida.

Learning Agreement

Studenter som ska åka på utbyte inom Erasmus+-och Nordplusprogrammen behöver ordna ett så kallat Learning Agreement. I det dokumentet har studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet formellt kommit överens om vilka kurser den studerande ska läsa under sitt utbyte.

Språktest

Det är också obligatoriskt att göra språktest, ett innan och ett efter ditt utbyte. Dessa tester görs online och licenser delas ut av Internationella Kansliet.
Vid behov delas även licenser för onlinespråkkurser ut efter att testet har genomförts. Dessa onlinekurser är frivilliga, men de studenter som påbörjat en onlinekurs förväntas slutföra den inom en viss tid. Studenterna får inget extra stipendium för onlinespråkkurser, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra språkkunskaperna.

Visum

För studier utanför Europa krävs visum och för det mesta krävs ett antagningsbesked från värduniversitetet. Kontakta den ambassad för det land där du ska studera och fråga hur visumprocessen går till.
För studier inom Europa krävs inget visum om man är europeisk medborgare. I de flesta europeiska länder måste man dock på plats anmäla att man tänker stanna i landet längre än tre månader.