Efter dina utlandsstudier

Tillgodoräknande av betyg

Huvudprincipen för utlandsstudier är att kurserna som godkänns vid det utländska universitetet kan tillgodoräknas i examen vid Uppsala universitet. Det är viktigt att kurserna inte överlappar sådant du redan läst eller kommer att läsa, att du har fått godkänt resultat och att studierna ligger på högskolenivå.

Från ditt utländska universitet kommer du att få ett Transcript of Records innehållande dina studieresultat. Lämna detta till Examensenheten vid Uppsala universitet när du ansöker om tillgodoräknande av dina utlandsstudier.

Det är viktigt att veta att tillgodoräknande inte sker automatiskt, utan du måste själv ansöka om detta. Förutom ditt betygsutdrag så behöver du information om de kurser du läst från ditt värduniversitet (t.ex. kursbeskrivning, litteraturlista etc.) På Uppsala universitets sida för studenter som ska ta ut examen finns mer information och en blankett för ansökan om tillgodoräknande.

CSN

Om du fått studiemedel via CSN under din utbytesperiod behöver du skicka in dina studieresultat till dem. Detta måste du göra oavsett om du tillgodoräknar dig kurserna du läst utomlands eller ej. Du behöver uppvisa ett betygsutdrag som visar att du tagit minst 22,5 högskolepoäng.

Kursanmälan till terminen efter hemkomsten

Ansökan görs under utlandsterminen via www.antagning.se , senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.