Studera utomlands

Utlandsstudier breddar och fördjupar dina ämneskunskaper. Utlandsstudier är också meriterande när det är dags att söka arbete. Dessutom är det en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer.
Historisk-filosofiska fakulteten har avtal med ett stort antal universitet i Europa.  Inom ramen för EU:s ERASMUS -program och för NORDPLUS -programmet finns avtal med flera ledande universitet både i Norden och i Europa.

Vad innebär utlandsstudier?

När du deltar i ett studentutbyte studerar du under en viss period (vanligtvis en termin eller ett läsår) vid ett utländskt universitet. Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning.

Kurser

De kurser du kan läsa beror på kursutbudet hos värduniversitetet. Inför val av lärosäte ska du informera dig om det utländska universitetets kursutbud. Ta i så god tid som möjligt reda på detta, exempelvis via internet, och tänk igenom din planerade studieinriktning. Diskutera den gärna med din ämnesföreträdare. För att senare kunna tillgodoräknande av kursen krävs att den kurs du läser utomlands inte överlappar något du har läst eller kommer att läsa.

Vem kan söka utbytesstudier?

För att kunna ansöka om utbytesstudier krävs:

  • att man har minst 60 högskolepoäng
  • att man ansökningsterminen är registrerad på en av fakultetens institutioner
  • att man behärskar det utländska universitetets undervisningsspråk
  • att utlandsstudiernas inriktning passar med den tilltänkta examen vid Uppsala universitet


Andra möjligheter

Uppsala universitet har också avtal gemensamma för hela universitetet. Dessa handläggs av Enheten för internationella mobilitet.

Senast uppdaterad: 2023-09-22